Στην κορυφή
Διεύθυνση
Αγίου Παντελεήμονος 814,
Τ.Θ. 19002, Παιανία
Επικοινωνία
Email: mkatsandris@hotmail.gr
Τηλ: 2106646378
Κιν: 6944397206

Οροι Χρησης

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία «Μ.Κ. Κατσανδρής».

Άδειες και πρόσβαση

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, σας χορηγούμε μια περιορισμένη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλευτείτε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε εικόνα του προϊόντος, τίτλο, περιγραφή του προϊόντος, τιμή, εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλο περιεχόμενο («Περιεχόμενο Website») για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, εκτός από αυτά που γράφτηκαν εδώ χρησιμοποιήσετε robots,spiders και άλλα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, για να εξάγετε ή για την παρακολούθηση των διεργασιών της ιστοσελίδας, απαγορεύεται επίσης να εξάγετε ή να αντιγράψετε περιεχόμενο από της ιστοσελίδα (εκτός από τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης, μετρητών κίνησης ή παρόμοιας τεχνολογίας) εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει με την ιστοσελίδα ή την ικανότητα ενός άλλου χρήστη να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παρόμοια έργα, η αντιγραφή τους, ανακατασκευή ή αποσυναρμολόγηση(reverse engineering) οποιασδήποτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα βοηθήσετε ή να ενθαρρύνετε οποιονδήποτε τρίτο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή της Ιστοσελίδας που δεν επιτρέπεται ρητώς στο παρόν, απαγορεύεται και αμέσως τερματίζει την άδεια που χορηγήθηκε στο παρόν.

Επικοινωνία

Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς μέσω e-mail. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας μέσω e-mail ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση που εγγράφως περιλαμβάνεται σε τέτοιες επικοινωνίες.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία μας ή περιουσία των προμηθευτών του περιεχομένου μας και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος δεν παρέχει στον αγοραστή οποιαδήποτε συμμετοχή σε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο προϊόν. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδα που δεν είναι ιδιοκτησία μας χρησιμοποιείται με την άδεια του ιδιοκτήτη αυτού. Η διάταξη και η συλλογή όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή περιουσία των προμηθευτών λογισμικού μας και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα

Ορισμένα γραφικά, λογότυπα, επικεφαλίδες των σελίδων, εικονίδια, και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης της εταιρείας μας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών μας. Τα εμπορικά μας σήματα και εμπορικές μορφές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που δεν ανήκουν στην «Χρήστος Ανδρέου» ή συνδεδεμένες εταιρείες μας και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τους.

Προβλήματα απορρήτου και εμπορικά σήματα

Εαν για οποιονδήποτε λόγο πιστεύετε πως ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί ή οι παραπάνω όροι χρήσης είναι για εσάς προσβλητικοί παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Επικοινωνήστε μαζί μας επίσης εάν κάποιο εμπορικό σήμα που σας ανήκει χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδειά σας.

Επικοινωνία στο mkatsandris@hotmail.gr ή
Επιστολή εγγράφως και αποστολή στην διεύθυνση,
Αγίου Παντελεήμονος 814, Τ.Θ. 19002, Παιανία
Τηλέφωνο: 2106646378.

Περιορισμός ευθυνών

Δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη ότι η ιστοσελίδα, οι διακομιστές της, ή τα e-mail που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή λογισμικά. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιές προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου, και η ευθύνη μας ισχύει για επίσης για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ποινικές ή επακόλουθες ζημίες. Ορισμένοι νόμοι δεν επιτρέπουν περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό το σημείο. Όταν ισχύουν αυτοί οι νόμοι, μερικοί ή όλοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς και μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι οι νόμοι, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αρχές σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και κάθε διαφορά, κάθε είδους, που ενδέχεται να προκύψει ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα επιλύονται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό. Κάθε διαφορά που αφορά με οποιοδήποτε τρόπο την επίσκεψή σας ή τη χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών, και συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία τους και στον τόπο του δικαστηρίου.

Αλλαγή χωρίς προειδοποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε ξανά τις πολιτικές, τους όρους μας, και τις προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Με το να συνεχίζετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας αφού κάνουμε τέτοιες αλλαγές αποτελεί δεσμευτική αποδοχή σας αυτών των αλλαγών. Αν οποιοσδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις του παρόντος θεωρούνται άκυροι, ανίσχυροι, ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστοι, αυτός ο όρος ή η προϋπόθεση θα θεωρούνται διαχωρίσιμοι και δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων ή προϋποθέσεων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία.